torstaina, huhtikuuta 06, 2006

Kehityskeskustelututkimuksen aineisto ja taustatiedot vastaajista

Tutkimusaineisto, jossa on yhteensä 2329 henkilön arviot alaisen roolissa käydyn kehityskeskustelun toteutustavasta ja toimivuudesta, kerättiin internetin kautta keväällä 2005 kahdella tavalla. Pääosa aineistosta saatiin lähettämällä anonyymi kysely yrityksissä työskentelevien henkilöiden sähköpostiosoitteisiin, jotka saatiin Blue Book TDC Hakemistot Oy:n Salesleads –osoitteistosta. Julkisen sektorin osoitteita kerättiin hajanaisesti kaupunkien, kuntien ja valtionhallinnon organisaatioiden nettisivuilta. Näin saatua aineistoa, jossa oli 1944 alaisen arviota, täydennettiin lähettämällä anonyymi kysely myös kahden järjestön jäsenistä poimituille otoksille sekä kahden pitkäkestoisen täydennyskoulutusohjelman muutaman viimevuoden aikana suorittaneille henkilöille. Näin perusaineisto täydentyi yhteensä 385 arviolla.

Aineiston hankintatapa on osaltaan vaikuttanut siihen, että toimihenkilöiden, asiantuntijoiden ja esimiesten osuus aineistossa on suuri. Samoin korostuvat keskijohdon ja ylimmän johdon osuudet sekä markkinoinnin ja myynnin parissa työskentelevät. Tähän on vaikuttanut se, että Salesleads -osoitteistossa on pääosin näihin ryhmiin kuuluvia henkilöitä. Toisaalta kehityskeskusteluja on ensisijaisesti käytykin esimies- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevien henkilöiden kanssa .Työntekijöiden kanssa käytävät kehityskeskustelut ovat alkaneet yleistyä voimakkaammin vasta viime vuosina.

Tarkemmat tiedot tutkimusaineiston taustatekijöistä ovat seuraavat

Vastaajan organisaatio........... %......... lkm
- teollisuusyritys............. 34,4........ 802
- palveluyritys................ 24,9........ 579
- kauppa........................ 6,0........ 140
- muu yritys.............. ......8,4........ 195
- kaupunki tai kunta............11,2........ 262
- valtionhallinto............... 2,9......... 68
- valtion liikelaitos............1,3......... 30
- kaupungin tai kunnan liikel....2,1..........48
- muu julkinen organisaatio..... 3,5..........82
- muu tai tieto puuttuu......... 4,3.........123

Vastaajan asema
organisaatiossa...................%......... lkm
- työntekijä.................... 5,5........ 127
- toimihenkilö................. 41,1..... .. 956
- työnjohto..................... 3,8......... 88
- keskijohto....................32,4........ 754
- ylin johto................... 10,1........ 235
- projektijohto................. 2,9......... 68
- tieto puuttuu................. 4,3........ 101

Vastaajan työ on pääosin......... %......... lkm
- johtamis- ja esimiestyötä.... 27,4.........637
- tutkimus- ja kehitystyötä..... 6,6.........153
- suunnittelutyötä.............. 8,4........ 196
- konsultointia................. 3,0......... 69
- muuta asiantuntijatyötä.......26,6........ 620
- toimistotyötä................ 11,1........ 259
- myyntityötä................... 6,6........ 153
- asiakaspalvelutyötä........... 4,4........ 102
- huolto- ja korjaustyötä........0,4.......... 9
- tuotantotyötä................. 0,5......... 12
- hoitotyötä.................... 0,6......... 15
- opetustyötä................... 1,3......... 31
- tieto puuttuu................. 3,1......... 73

Toiminto tai tehtäväalue, jossa
vastaaja pääosin
työskentelee.....
%.....,... lkm
- yleisjohto.....................8,4........ 196
- henkilöstötoimi............... 5,3........ 124
- markkinointi................. 11,9........ 277
- myynti....................... 11,3........ 263
- tuotanto...................... 7,0........ 162
- tutkimus ja kehitys........... 6,9........ 161
- suunnittelu................... 5,2........ 120
- talous ja rahoitus............ 8,1........ 189
- hallinto...................... 5,5........ 127
- ATK........................... 5,8........ 136
- kunnossapito.................. 1,2......... 27
- terveydenhuolto............... 1,8......... 42
- sosiaalitoimi................. 1,7......... 40
- opetustoimi................... 3,1......... 73
- kulttuuritoimi................ 2,1......... 49
- tekninen toimi................ 4,4........ 102
- muu tai tieto puuttuu......... 9.3........ 241

Vastaajien ikä.................. %.......... lkm
- alle 25 vuotta................ 0,3.......... 7
- 25…29 vuotta.................. 6,0.........140
- 30…34 vuotta................. 10,2........ 238
- 35…39 vuotta................. 15,6........ 364
- 40…44 vuotta................. 17,5........ 407
- 45…49 vuotta................. 17,1........ 399
- 50…54 vuotta................. 15,0........ 350
- 55 vuotta tai yli............ 16,0........ 372
- tieto puuttuu................. 2,2......... 52

Vastaajista on.................. %.......... lkm
- naisia....................... 51,0....... 1188
- miehiä....................... 45,6....... 1062
- tieto puuttuu................. 3,4......... 79

Vastaajien esimiehistä........... %......... lkm
naisia......................... 24,8........ 578
miehiä......................... 72,0....... 1678
tieto puuttuu................... 3,1......... 73
Creative Commons License
Tämän teosteoksen käyttöoikeutta koskee Creative Commons Nimi mainittava-Ei-kaupalliseen käyttöön-Ei jälkiperäisiä teoksia 1.0 Suomi-lisenssi.