lauantaina, huhtikuuta 08, 2006

Kehityskeskustelujen vahvuudet ja heikkoudet 2005

Alla olevissa kuvissa on esitetty 15 korkeimmat ja 15 matalimmat arviot saanutta kysymystä keskiarvojen mukaisessa järjetyksessä. Koska kuvien koko on niin pieni, että teksteistä on vaikea saada selvää, on vahvuudet ja heikkoudet esitetty myös kysymysluetteloina kuvien jälkeen.


Vahvuudet: 15 korkeimmat arviot saanutta kysymystä


39. Esimieheni varmisti keskustelun häiriöttömyyden 5.59

2. Keskusteluun oli varattu riittävästi aikaa 5.54

3. Keskustelutilanteessa esimieheni kuunteli minua 5.45

1. Keskusteluilmapiiri oli avoin 5.37

35. Esimieheni kanssa uskaltaa ottaa myös ongelmat esille 5.27

12. Esimieheni toi avoimesti esille omat näkemyksensä ja mielipiteensä keskustelussa 5.16

38. Minun oli helppo tuoda omat ideat ja ehdotukset esiin keskustelun aikana 5.15

50. Hoidin itse osuuteni keskustelun aikana hyvin 5.0

5. Käsiteltiin riittävästi mitkä ovat tehtäväni, tavoitteeni ja toimintasuunnitelmani lähitulevaisuudessa 4.93

23. Esimieheni arvioi suorituksiani oikeudenmukaisesti (otti huomioon myös olosuhteet) 4.92

4. Käsiteltiin riittävästi miten olen saavuttanut kanssani sovitut tavoitteet ja suoriutunut tehtävistäni 4.88

14. Keskustelussa keskityttiin oleelliseen 4.78

29. Päätöksiä tehtäessä esimieheni otti minun näkemykseni huomioon 4.75

11. Esimieheni oli itse halukas vastaanottamaan palautetta ja arvosteluakin keskustelun aikana 4.74

57. Esimieheni oli kiinnostunut keskustelemaan myös minulle tärkeistä asioista 4.74

Heikkoudet: 15 matalimmat arviot saanutta kysymystä


18. Keskustelun tuloksena minulle rakentui konkreettinen toimintasuunnitelma oman osaamiseni kehittämiseksi 3.84

33. Keskustelussa sovittiin suunnitelmien toteutumisen seurannasta riittävän selkeästi 3.82

60. Ennen kehityskeskustelua esimies antoi minulle riittävästi tietoja kokonaistavoitteista, toimintasuunnitelmista, budjeteista ja muista työhöni vaikuttavista asioista 3.81

36. Keskustelussa sovittiin, miten menneen kauden kokemuksista opitut asiat hyödynnetään käytännössä 3.75

34. Keskustelussa sovittiin, millä perusteella minun suoriutumistani ja onnistumistani työssäni arvioidaan tulevan kauden aikana 3.75

43. Esimieheni antoi etukäteen riittävät ohjeet siitä, miten minun kannattaisi valmistautua keskusteluun 3.73

26. Keskustelussa sovittiin, mitä minä voin tehdä työyhteisön/tiimin ilmapiirin ja jäsenten keskinäisen yhteistyön parantamiseksi 3.55

28. Keskustelussa sovittiin, miten minä otan laatuasiat ja laadun kehittämisen huomioon omassa työssäni ja toiminnassani 3.64

44. Keskustelu antoi minulle uusia ideoita ja näkökulmia ja auttoi oppimaan uutta 3.63

37. Esimieheni otti keskustelussa esille myös huonot suoritukseni ja antoi niistä palautetta 3.62

32. Keskustelussa tarkasteltiin organisaation arvoja ja niiden vaikutusta alaisen työhön ja toimintaan 3.55

59. Ennen kehityskeskustelua esimies kävi kanssani läpi kehityskeskustelun tarkoituksen, tavoitteet ja toteutustavan 3.35

41. Keskustelussa käsiteltiin esimieheni johtamistavan vahvuuksia, heikkouksia ja kehittämistarpeita 3.29

61. Keskustelun lopuksi arvioimme yhdessä keskustelun toteutustapaa 3.03

25. Keskustelussa käsiteltiin palkkausta ja sen perusteita riittävän konkreettisesti 2.81

1 Comments:

At tiistaina, 11 huhtikuuta, 2006, Anonymous Anonyymi said...

Palkkausta kiinnostavampia on minusta kolme sitä edellistä huonointa arvosanaa saanutta asiaa

59. Ennen kehityskeskustelua esimies kävi kanssani läpi kehityskeskustelun tarkoituksen, tavoitteet ja toteutustavan 3.35
--> käydäänkö tavoitteita ylipäätään läpi tälläisissä tapauksissa?

41. Keskustelussa käsiteltiin esimieheni johtamistavan vahvuuksia, heikkouksia ja kehittämistarpeita 3.29
--> ottaako esimies ylipäätään palautetta vastaan? millainen em on kyseessä?

61. Keskustelun lopuksi arvioimme yhdessä keskustelun toteutustapaa 3.03
--> korreloiko tämä jotenkin kohdan 60. kanssa? kertooko tämä kyvyttömyydestä arvioida omaa toimintaa, vai siitä, ettei ajatus ole "juolahtanut mieleen"?

 

Lähetä kommentti

<< Home

Creative Commons License
Tämän teosteoksen käyttöoikeutta koskee Creative Commons Nimi mainittava-Ei-kaupalliseen käyttöön-Ei jälkiperäisiä teoksia 1.0 Suomi-lisenssi.