sunnuntaina, huhtikuuta 09, 2006

Miten palkkausta käsitellään kehityskeskusteluissa?

Eniten parantamisen tarvetta koettiin palkkauksen ja sen perusteiden käsittelyn konkreettisuudessa, josta annettiin kaikkein matalin arvio (2.8 asteikolla 1…7).

Palkkauksen käsittelyn sisällyttäminen kehityskeskusteluun ei kuitenkaan ole itsestään selvä asia. Vaikka se on paikoin onnistunut ja toiminut varsin hyvin, on palkkauksen ottaminen mukaan kehityskeskusteluun pahimmillaan haitannut merkittävästi kehityskeskustelun perustavoitteiden toteutumista. Matala arvio voi johtua myös yleisestä tarpeesta vaikuttaa palkkaukseen ja päästä nykyistä enemmän keskustelemaan siitä esimiehen kanssa.


Tutkimuksessa kysyttiin, mitä palkkauksen käsittelystä oli sovittu ennen kehityskeskustelua ja miten palkkausta käsiteltiin kehityskeskustelussa.


Palkkaukseen liittyvien asioiden
käsittelystä oli ennen kehitys-
keskustelua sovittu seuraavasti......%......lkm

Keskustelu palkkauksesta oli
rajattu kehityskeskustelun
ulkopuolelle...................... 27,9.... 649

Keskustelu palkkauksesta oli
sovittu tehtävän kehitys-
keskustelun yhteydessä............ 10,6.... 247

Palkkauksen käsittelystä
ei oltu etukäteen sovittu
mitään............................ 59,4... 1385

Tieto puuttuu...................... 2,1..... 48


Palkkauksen käsittely kehityskes-
kustelussa toteutui seuraavasti.....%.......lkm

Ei ollut mukana kehitys-
keskustelussa lainkaan............ 57,8... 1346

Perustui henkilökohtaiseen
suoritusten ja pätevyyden tai
osaamisen arviointiin............. 19,1.... 446

Oli yleisempää keskustelua
palkasta ja sen perusteluista..... 21,2.... 493

Tieto puuttuu...................... 1,9..... 44


Etukäteen sopimisen vaikutus siihen, miten tyytyväisiä vastaajat olivat palkkauksen ja sen perusteiden käsittelyn konkreettisuuteen, oli merkittävä.

Creative Commons License
Tämän teosteoksen käyttöoikeutta koskee Creative Commons Nimi mainittava-Ei-kaupalliseen käyttöön-Ei jälkiperäisiä teoksia 1.0 Suomi-lisenssi.