keskiviikkona, huhtikuuta 26, 2006

Harjoitus tekee mestarin kehityskeskusteluissakin

Esimiehen ja alaisen yhteisten keskustelukokemusten määrä vaikuttaa niiden onnistumiseen ja toteutustapaan

Arviot kehityskeskustelun onnistumisesta kokonaisuutena paranevat, kun saman esimiehen kanssa käytyjen kehityskeskustelujen määrä kasvaa (Kuva).Saman esimiehen kanssa käytyjen kehityskeskustelujen toistumisen vaikutukset näkyvät selvästi myös niiden toteutustavassa. Erityisen voimakkaasti kehittyvät aikatauluista ja toimintasuunitelista sopiminen ja sovittujen asioiden kirjaaminen molempien käyttöön (Kuva).

Seuraavissa luetteloissa on esitetty lkaajemmin asiat, joissa kehityskeskustelujen toimivuus paranee eniten, kun keskustelukertojen määrä kasvaa.

Luettelot on tehty vertailemalla ryhmä kerrallaan enemmän keskusteluja käyneiden alaisten arvioita keskustelujen toimivuudesta vähemmän keskusteluja käyneiden alaisten arvioihin. Vertailut on tehty t-testillä ja kysymykset ovat luetteloissa eron merkitsevyysjärjestyksessä. Kaikissa esitetyissä asioissa erot ovat tilastollisesti merkittäviä. Pienimmän mukaan otetun eron t-arvo on mainittu luettelon otsikossa.

Keskustelukertojen kasvaessa mikään ryhmä ei antanut mistään asiasta merkittävästi heikompaa arviota kuin vähemmän kehityskeskusteluja nykyisen esimiehensä kanssa käyneet.

Kaksi kertaa nykyisen esimiehen kanssa kehityskeskustelun käyneet antoivat merkittävästi paremmat arviot kuin kerran keskustelleet seuraavista asioista (t>2.0)

19. Esimieheni on hoitanut oman osuutensa edellisessä keskustelussa sovituista asioista
56. Keskustelussa tehty suoritusteni arviointi perustui ennalta sovittuihin selkeisiin kriteereihin
4. Käsiteltiin riittävästi miten olen saavuttanut kanssani sovitut tavoitteet ja suoriutunut tehtävistäni
37. Esimieheni otti keskustelussa esille myös huonot suoritukseni ja antoi niistä palautetta
20. Esimieheni selosti keskustelussa myös organisaation kokonaistilannetta ja -tavoitteita
23. Esimieheni arvioi suorituksiani oikeudenmukaisesti (otti huomioon myös olosuhteet)
55. Keskustelussa käsiteltiin riittävästi työtilannettani ja jaksamistani
51. Keskustelut on rytmitetty oikein suunnittelu- ja budjetointikäytäntömme kanssa
22. Esimieheni selosti keskustelussa myös osastomme/ yksikkömme kokonaistilannetta ja –tavoitteita
5. Keskustelussa käsiteltiin mitkä ovat tehtäväni, tavoitteeni ja toimintasuunnitelmani lähitulevaisuudessa
47. Käytössämme olevan kehityskeskustelulomakkeen käyttökelpoisuus keskustelun tukena (valmistautuminen ja läpivienti)
45. Keskustelussa sovitut asiat, suunnitelmat, aikataulut jne. kirjattiin molempien käyttöön
60. Ennen kehityskeskustelua esimies antoi minulle riittävästi tietoja kokonaistavoitteista, toimintasuunnitelmista, budjeteista ja muista työhöni vaikuttavista asioista
25. Keskustelussa käsiteltiin palkkausta ja sen perusteita riittävän konkreettisesti
10. Keskustelussa käsiteltiin keskinäisen yhteistyömme toimivuutta

3…5 kertaa kehityskeskustelun nykyisen esimiehensä kanssa käyneet antoivat merkittävästi paremmat arviot kuin kaksi kertaa keskustelleet (t>2.0)

2. Keskusteluun oli varattu riittävästi aikaa
8. Keskustelussa käsiteltiin koulutus- ja kehittämistarpeitani
45. Keskustelussa sovitut asiat, suunnitelmat, aikataulut jne. kirjattiin molempien käyttöön
60. Ennen kehityskeskustelua esimies antoi minulle riittävästi tietoja kokonaistavoitteista, toimintasuunnitelmista, budjeteista ja muista työhöni vaikuttavista asioista
40. Keskustelussa sovittujen asioiden toteutusta seurataan keskustelun jälkeen
7. Keskustelussa käsiteltiin toimintaedellytysteni kehittämistä
17. Keskustelussa sovittiin aikatauluista ja toimintasuunnitelmista riittävän selkeästi
27. Esimieheni kiitti hyvistä suorituksista
54. Viimeksi käymämme kehityskeskustelu auttoi minua ymmärtämään, miten minun työni ja tavoitteeni liittyvät yrityksen kokonaistavoitteisiin
29. Päätöksiä tehtäessä esimieheni otti minun näkemykseni huomioon
46. Minulla on nyt selkeä käsitys suunnittelu- ja kehityskeskustelun tarkoituksesta ja tavoitteista
26. Keskustelussa sovittiin, mitä minä voin tehdä työyhteisön/tiimin ilmapiirin ja jäsenten keskinäisen yhteistyön parantamiseksi
4. Käsiteltiin riittävästi miten olen saavuttanut kanssani sovitut tavoitteet ja suoriutunut tehtävistäni
1. Keskusteluilmapiiri oli avoin

6…10 kertaa kehityskeskustelun nykyisen esimiehensä kanssa käyneet antoivat merkittävästi paremmat arviot kuin 3…5 kertaa keskustelleet (t>2.8)

34. Keskustelussa sovittiin, millä perusteella minun suoriutumistani ja onnistumistani työssäni arvioidaan tulevan kauden aikana
56. Keskustelussa tehty suoritusteni arviointi perustui ennalta sovittuihin selkeisiin kriteereihin
9. Keskustelussa käsiteltiin miten olen onnistunut itseni kehittämisessä ja uuden oppimisessa menneen kauden aikana
33. Keskustelussa sovittiin suunnitelmien toteutumisen seurannasta riittävän selkeästi
17. Keskustelussa sovittiin aikatauluista ja toimintasuunnitelmista riittävän selkeästi
13. Keskustelun tuloksena minulle muodostui selkeä käsitys siitä, missä asioissa minun pitäisi kehittää omaa osaamistani
54. Viimeksi käymämme kehityskeskustelu auttoi minua ymmärtämään, miten minun työni ja tavoitteeni liittyvät yrityksen kokonaistavoitteisiin
5. Keskustelussa käsiteltiin mitkä ovat tehtäväni, tavoitteeni ja toimintasuunnitelmani lähitulevaisuudessa
18. Keskustelun tuloksena minulle rakentui konkreettinen toimintasuunnitelma oman osaamiseni kehittämiseksi
46. Minulla on nyt selkeä käsitys suunnittelu- ja kehityskeskustelun tarkoituksesta ja tavoitteista
20. Esimieheni selosti keskustelussa myös organisaation kokonaistilannetta ja -tavoitteita
40. Keskustelussa sovittujen asioiden toteutusta seurataan keskustelun jälkeen
6. Keskustelussa käsiteltiin työni ja tehtäväkenttäni kehittämistä pidemmällä aikajänteellä
4. Käsiteltiin riittävästi miten olen saavuttanut kanssani sovitut tavoitteet ja suoriutunut tehtävistäni
19. Esimieheni on hoitanut oman osuutensa edellisessä keskustelussa sovituista asioista

Yli 10 kertaa kehityskeskustelun nykyisen esimiehensä kanssa käyneet antoivat merkittävästi paremmat arviot kuin 6…10 kertaa keskustelleet (t>2.0)

51. Keskustelut on rytmitetty oikein suunnittelu- ja budjetointikäytäntömme kanssa
31. Samoista asioista keskustellaan riittävästi myös varsinaisten kehityskeskustelujen välillä
40. Keskustelussa sovittujen asioiden toteutusta seurataan keskustelun jälkeen
53. Yleisesti ottaen välittömän esimiehen kanssa käydyt hyvin valmistellut kehityskeskustelut ovat tarpeellisia
56. Keskustelussa tehty suoritusteni arviointi perustui ennalta sovittuihin selkeisiin kriteereihin
17. Keskustelussa sovittiin aikatauluista ja toimintasuunnitelmista riittävän selkeästi
47. Käytössämme olevan kehityskeskustelulomakkeen käyttö-kelpoisuus keskustelun tukena (valmistautuminen ja läpivienti)
36. Keskustelussa sovittiin, miten menneen kauden kokemuksista opitut asiat hyödynnetään käytännössä

Creative Commons License
Tämän teosteoksen käyttöoikeutta koskee Creative Commons Nimi mainittava-Ei-kaupalliseen käyttöön-Ei jälkiperäisiä teoksia 1.0 Suomi-lisenssi.