perjantaina, huhtikuuta 21, 2006

Muita tutkimuksia kehityskeskusteluista

Tutkimusluettelon tarkoituksena on jakaa tietoa kehityskeskusteluja koskevista tutkimuksista.

Mikäli tiedossasi on sellaisia kehityskeskustelututkimuksia, joita ei ole mainittu listalla, toivon sinun auttavan minua luettelon täydentämisessä ja ajantasalla pitämisessä. Tiedot voi antaa joko kommentin kautta tai sähköpostilla kari.lahti (at) psycon (piste) fi .

Lisensiaattityöt

- Rajaneva, A.-M., Suomalainen kehityskeskustelu johtamisvälineenä, Helsingin teknillinen korkeakoulu, Tuotantotalouden osasto, Työpsykologian laboratorio, 2002

Gradut

- Holopainen, H., Kehityskeskustelut, Esimiehen Akilleen kantapää, Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta, Kuopion yliopisto 2004

- Kallio, S., Kehityskeskustelu osana johtamista kehityskeskustelun toimivuus ja tuloksellisuus yrityksessä, Turun yliopisto, Psykologian laitos/Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, 2002

- Kemppinen, H., Kehityskeskustelu ammatillisen osaamisen kehittämisen keinona - Tarinalliset konstruktiot kehityskeskustelujen tyypeistä, Helsingin kauppakorkeakoulu, Organisaatiot ja johtaminen, 2005

- Korhonen, R., Onnistunut esimies-alaiskeskustelu vakuutusyhtiössä - Ideointia ryhmässä, Helsingin kauppakorkeakoulu, Organisaatiot ja johtaminen, 2005

- Lehtelä, S., Esimiehen perustelut kehityskeskusteluille, Vaasan yliopisto, 2001

- Merikari, T., Kehityskeskustelujen toimivuus ja kehitystarpeet Nordea Rahoitus Suomi Oy:ssä (salainen 2.10.2002-31.12.2003). Helsingin kauppakorkeakoulu, 2002

- Neuvonen, A., Suorituksen johtaminen kehityskeskustelujen yhteydessä – Tapaustutkimus Stora Enso Anjalan tehtailta, Helsingin kauppakorkeakoulu, 2002

- Penttilä, S., Kehityskeskustelut organisaation menestyksen mahdolistajina, Helsingin yliopisto 2005

- Pietilä, N., Kehityskeskustelu sairaanhoitajan työssä oppimisen tukijana, Tampereen yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Hoitotieteen laitos, 2004

- Ruohonen, J., Esimies-alaiskeskustelut – kuinka kirjat ja konsultit sen kertovat, Helsingin kauppakorkeakoulu 1999

- Savolainen, S., Esimies-alaiskeskustelujen sopeuttaminen sairaalayksikön johtamistapaan ja toimintaan osastotasolla, Helsingin kauppakorkeakoulu, 1995

- Sirkiä, S., Hyödystä vai velvollisuudesta? Lähiesimiesten asennoituminen tulos- ja kehityskeskusteluihin retorisesta näkökulmasta tarkasteltuna, Helsingin yliopisto, Sosiaalipsykologian laitos 2006

- Tourunen. T., Kehityskeskustelujen toteutuminen ja kehittäminen Borealis Polymers Oy:ssä, Helsingin Yliopiston Kasvatustieteellinen tiedekunta, marraskuu 2002

- Tuominen, H., Anestesia- ja leikkaussalisairaanhoitajien kokemuksia kehityskeskustelusta ammatillisen kehitymisen tukena, Kuopion yliopisto, hototieteen laitos 2005

- Väliahde, R., Dialogin toteutuminen kehityskeskustelussa. Tapaustutkimus Oulun yliopston kolmessa yksikössä, Oulun yliopisto 2000

Muita opinnäytteitä

- Holma, P., Kehityskeskustelut ravitsemisalalla, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Ravitsemisalan yksikkö, Kauhajoki 2004

- Pirhonen. K., Kehityskeskustelu urasuunnittelun työkaluna, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Liiketalouden koulutusohjelma, Opinnäytetyö 2007

- Sjölund, M., Tavoitekeskustelujen toimivuus. Case: Oy Veikkaus Ab, Helsingin liiketalouden ja hallinnon ammattikorkeakoulu, 1997


Muita

- Lahti, K. Kehityskeskustelujen toimivuus ja kehittämistarpeet 2005, http://www.kehityskeskustelu.bllogspot.com

- Lahti, K., Suunnittelu- ja kehityskeskustelujen toimivuus ja kehittämistarpeet suomalaisissa yrityksissä. Yhteenveto vuonna 1994 tehdyn tutkimuksen tuloksista, Psycon Oy 1994

- Lahti, K., Esimies-alainen-keskustelujen toimivuuden arviointi ja kehittäminen, Psycon Oy 1990

- Viitala, R., Esimiehet osaamisen johtajina esimiesten itsensä ja heidän alaistensa arvioimina, Vaasan yliopisto 2004, tutkimuksia -sarjan julkaisu nro 255 (Kehityskeskustelua tarkasteltu taustamuuttujana)

Creative Commons License
Tämän teosteoksen käyttöoikeutta koskee Creative Commons Nimi mainittava-Ei-kaupalliseen käyttöön-Ei jälkiperäisiä teoksia 1.0 Suomi-lisenssi.