tiistaina, toukokuuta 02, 2006

Kehityskeskustelu onnistuu vain, jos esimies arvostaa alaisiaan.

Esimiehen alaisiaan kohtaan osoittama arvostus vaikuttaa ratkaisevasti alaisten arvioihin kehityskeskustelun onnistumisesta. Alaiset, jotka kokivat, että esimies arvostaa heitä, antoivat kaikista kehityskeskustelun toteutustapaa koskevista kysymyksistä merkittävästi parempia arvioita kuin ne, jotka kokivat, että esimies ei arvosta tai arvostaa vain vähän.

Merkittävimmät erot olivat seuraavissa kysymyksissä

1. Keskusteluilmapiiri oli avoin
57. Esimieheni oli kiinnostunut keskustelemaan myös minulle tärkeistä asioista
35. Esimieheni kanssa uskaltaa ottaa myös ongelmat esille
52. Kokonaisuutena viimeksi käymämme kehityskeskustelu oli onnistunut
42. Esimies oli kiinnostunut minusta myös ihmisenä
38. Minun oli helppo tuoda omat ideat ja ehdotukset esiin keskustelun aikana
29. Päätöksiä tehtäessä esimieheni otti minun näkemykseni huomioon
3. Keskustelutilanteessa esimieheni kuunteli minua
23. Esimieheni arvioi suorituksiani oikeudenmukaisesti (otti huomioon myös olosuhteet)
11. Esimieheni oli itse halukas vastaanottamaan palautetta ja arvosteluakin keskustelun aikana
21. Käsittelimme keskustelussa riittävästi myös sitä, miltä nykyinen työni ja työtilanteeni minusta tuntuu

Tulos on saatu vertaamalla Esimies arvostaa alaisiaan –kysymykseen korkeat arviot antaneiden alaisten arvioita niiden alaisten vastauksiin, jotka antoivat tästä kysymyksestä matalia arvioita. Arviointiasteikko oli 1…7 ja mataliksi katsottiin arviot 1…3 (n=483) ja korkeiksi arviot 5…7 (n=1509).

Tulosta voidaan hyödyntää myös arvotuksen osoittamisen keinojen tunnistamisessa. Mikäli esimies käyttäytyy ja toimii luettelon kysymysten kuvaamalla tavalla, niin alaiset kokevat, että heitä arvostetaan.

Creative Commons License
Tämän teosteoksen käyttöoikeutta koskee Creative Commons Nimi mainittava-Ei-kaupalliseen käyttöön-Ei jälkiperäisiä teoksia 1.0 Suomi-lisenssi.